Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công tác đảm bảo an toàn bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh

27/01/2021

Đào tạo an toàn bức xạ năm 2020.

Hoạt động ứng dụng bức xạ hạt nhân và đồng vị phóng xạ đóng vai trò cần thiết và đem lại nhiều lợi ích, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên việc vận chuyển, sử dụng bức xạ và các nguồn phóng xạ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Do đó, công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua luôn được chú trọng và đã đem lại một số kết quả khả quan.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta việc sử dụng các thiết bị X-Quang cũng như các nguồn phóng xạ tại các cơ sở, đơn vị, tổ chức ngày càng có xu hướng tăng. Theo số liệu thống kê, trong lĩnh vực công nghiệp, có 10 đơn vị có trụ sở tại Quảng Ngãi sử dụng  37 nguồn phóng xạ, 21 thiết bị bức xạ; 09 đơn vị có trụ sở từ địa phương khác đến làm việc tại Quảng Ngãi sử dụng 23 nguồn phóng xạ, 06 thiết bị bức xạ. Trong lĩnh vực y tế, có 39 cơ sở X-quang y tế với 61 thiết bị các loại như: chụp X-quang chẩn đoán, chụp răng, chụp CT, C-arm mạch máu… phục vụ khám, chữa bệnh. Trong năm 2020, Sở KH&CN đã cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 14 cơ sở đủ điều kiện hoạt động X-quang y tế, cấp 04 chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn; Tiếp nhận khai báo 32 nguồn phóng xạ kín và 08 thiết bị bức xạ trong công nghiệp từ các cơ sở khác đến hoạt động bức xạ trong công nghiệp trên địa bàn. Do vậy, để tránh những nguy cơ mất an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân ngày càng được Sở KH&CN chú trọng và tăng cường.

Kiểm tra an toàn nguồn phóng xạ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra an toàn nguồn phóng xạ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong hoạt động cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, Sở KH&CN đã xây dựng quy trình giải quyết cho 7 thủ tục hành chính theo quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Các thủ tục này được thực hiện công khai, minh bạch và được niêm yết tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN. Việc xây dựng quy trình này nhằm chuẩn hóa hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ dễ dàng trong việc tiếp cận các thủ tục hành chính.

Hàng năm, Sở KH&CN đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh. Ngoài mục đích thực thi pháp luật, đánh giá việc chấp hành, tuân thủ pháp luật về ATBXHN của các cơ sở, thì công tác thanh, kiểm tra còn là cơ hội tốt để cơ quan quản lý nắm vững tình hình thực tế tại cơ sở, chỉ rõ những tồn tại và góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nâng cao vị trí, vai trò và hiệu quả của hoạt động thanh, kiểm tra khoa học và công nghệ nói chung và thanh tra, kiểm tra về ATBXHN nói riêng, qua đó đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ chấp hành pháp luật về về ATBXHN một cách tốt hơn, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Qua các cuộc thanh, kiểm tra cho thấy, các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đã có những bước thay đổi đáng kể về mọi mặt, nhận thức về pháp luật an toàn bức xạ ngày một nâng cao. Hầu hết các cơ sở X-quang y tế đã chấp hành tốt các quy định về khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử. Đối với việc quản lý các nguồn phóng xạ, Sở KH&CN đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục gửi nguồn phóng xạ lưu giữ tập trung tại các cơ sở có chức năng lưu giữ nguồn phóng xạ theo quy định, từ đó giảm bớt nguy cơ gây mất an toàn, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh hoạt động đó, hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến ATBXHN luôn được quan tâm thực hiện. Hàng năm, Sở KH&CN đã tổ chức các lớp tập huấn về an toàn bức xạ nhằm cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về ATBXHN cho các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh. Các lớp tập huấn này đã đem lại những hiệu quả tích cực không chỉ trong hoạt động của cơ sở mà còn trong công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Tạ Anh Bảo, chuyên viên Phòng QLCN, thị trường công nghệ và chuyên ngành, Sở KH&CN cho biết: Việc triển khai đồng bộ các giải pháp, nội dung trong Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, nâng cao kiến thức và năng lực ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho Ban Chỉ huy, lượng lực ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở hoạt động bức xạ trên địa bàn tỉnh ý thức được trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trong quá trình hoạt động nên đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có sự cố bức xạ và hạt nhân đáng tiếc xảy ra. Để đẩy mạnh công tác quản lý ATBXHN trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ về quản lý nhà nước trong công tác An toàn bức xạ và hạt nhân như: Hướng dẫn, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, tập huấn… Cùng với đó, thực hiện Quyết định số 1304/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, phát huy những kết quả đạt được như trên, Sở KH&CN đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025 làm cơ sở triển khai thực hiện trong giai đoạn đến.

Theo Bản tin KH&CN số 06-2020

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1859

Tổng số lượt xem: 1963352