Truy cập nội dung luôn

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021

01/01/2022 16:04    305

Sáng ngày 31/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở. Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở và đồng chí Phan Thị Cẩm Vân – Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ trong năm 2021: Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 20 văn bản quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện thành công, hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo dõi, quản lý 48 nhiệm vụ KH&CN, trong đó có 25 nhiệm vụ chuyển tiếp; 13 nhiệm vụ bắt đầu thực hiện năm 2021; 08 nhiệm vụ cấp Bộ và 02 nhiệm vụ cấp cơ sở. Tổ chức Hội đồng tư vấn, nghiệm thu kết quả thực hiện 07 nhiệm vụ KH&CN. Chuyển giao 10 kết quả đề tài, dự án KH&CN.

Thành lập và tổ chức họp 10 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2022 (với 81 đề xuất nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân). Kết quả có 12/81 đề xuất nhiệm vụ được các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đề nghị Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện năm 2022 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 23/12/2021); xác nhận 09 đề tài cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành thực hiện để đăng ký kết quả hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; tổ chức Hội đồng tư vấn đề xuất 02 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

Tổ chức thẩm định và có ý kiến về công nghệ, thiết bị cho 64 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017; cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 14 cơ sở đủ điều kiện hoạt động X-quang y tế, cấp 13 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho các cơ sở đủ điều kiện hoạt động, 01 giấy phép gia hạn công việc bức xạ và 05 chứng chỉ nhân viên bức xạ, cấp 04 chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn, phê duyệt 02 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở đảm bảo thời gian giải quyết trong 05 ngày làm việc góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Hướng dẫn cho 55 doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá; tham mưu UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký bảo hộ 10 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm địa phương.

Tổ chức thành công Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 3 năm 2021. Cuộc thi đã thu hút 37 dự án, ý tưởng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi. Trong đó, số lượng hồ sơ của học sinh, sinh viên chiếm 47%. Cuộc thi đã chọn ra được 5 ý tưởng và 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất sắc để trao giải. Thành lập CLB khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Thực hiện hỗ trợ cho 04 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; tiếp nhận 14 hồ sơ công bố hợp chuẩn, 06 hồ sơ công bố hợp quy của các công ty đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và xác nhận 47 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với mặt hàng dây cáp điện, thép do các Công ty trên địa bàn tỉnh nhập khẩu.

Triển khai thực hiện tốt 06 cuộc thanh tra định kỳ và 01 cuộc thanh tra đột xuất, 02 cuộc kiểm tra. Qua thanh tra đã phát hiện 07 tổ chức vi phạm, ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 75.074.800 đồng.

Tổ chức 11 lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ: 02 khóa đào tạo “Duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015”; 01 lớp đào tạo an toàn bức xạ với 53 học viên; 03 lớp tập huấn kết hợp đi thực tế nhằm nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên; 02 lớp tập huấn cho đội ngũ tư vấn khởi nghiệp về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 01 tập huấn cho đội ngũ cố vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; 02 lớp hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn Kiềng Sắt cho người dân huyện Sơn Tây.

Công tác thông tin chú trọng giới thiệu các mô hình áp dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả cao và giới thiệu các quy trình kỹ thuật mới. Xây dựng các clip hướng dẫn thủ tục bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá và tuyên truyền đến trên 5.000 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26-4; công tác quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các biện pháp về phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc.

Đại diện Ban thanh tra nhân dân Sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân năm 20221.

Ban thanh tra nhân dân Sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2021.

Qua báo cáo, đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao kết quả hoạt động của ngành, mặc dù từ tháng 4/2021 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện việc giãn cách xã hội kéo dài nhưng Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 đã đề ra. Tổ chức theo dõi, quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thực hiện tốt công tác thẩm định công nghệ, thiết bị các dự án đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, thiết bị mới, hạn chế ô nhiễm môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Công tác an toàn bức xạ được đảm bảo, các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế đều có Giấy phép hoạt động và chấp hành tốt công tác bảo đảm an toàn bức xạ; thực hiện tốt công tác kiểm định thiết bị, kiểm xạ môi trường tại đơn vị đúng quy định; không có trường hợp nhân viên bức xạ vượt quá liều chiếu xạ cho phép. Các tổ chức, cá nhân được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục bảo hộ sở hữu công nghiệp nhanh chóng; hoạt động hỗ trợ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức sôi nổi, thiết thực; công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được quan tâm thực hiện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, góp phần tăng cường thực thi pháp luật về đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật trong sản xuất kinh doanh.

Công chức, viên chức tham gia ý kiến, thảo luận tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2021 vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế về việc triển khai tổ chức thực hiện số nhiệm vụ còn chậm hơn so với tiến độ kế hoạch đề ra, như: Các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cùng với một số nhiệm vụ khác phải hoãn lại do dịch Covid-19 không thực hiện được...

Với thành tích đạt được, Giám đốc Sở đã quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 05 cá nhân; danh hiệu Lao động tiên tiến cho 08 tập thể và 58 cá nhân; tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 58 cá nhân; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh cho 01 cá nhân.

Lãnh đạo Sở tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo Sở tặng Giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo Sở tăng Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021.

Lãnh đạo Sở tăng Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021.

Chủ tịch Công đoàn Sở trao Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh cho Đoàn viên Công đoàn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021".

Chủ tịch Công đoàn Sở trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh cho Đoàn viên Công đoàn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021".

Cũng tại Hội nghị, BCH Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, với mục tiêu “Phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến chất lượng và hiệu quả làm việc; gương mẫu chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan; thực hiện tốt công tác xây dựng nội bộ đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025)”.

Đ/c Phan Thị Cẩm Vân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua năm 2022.

Đ/c Phan Thị Cẩm Vân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua năm 2022.

Nhằm góp phần hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, tại Hội nghị này, các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đã ký cam kết thi đua năm 2022.

Các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đã ký cam kết thi đua năm 2022.

Các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đã ký cam kết thi đua năm 2022.

 

 

Nguyễn Bình

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 706

Tổng số lượt xem: 3659161