Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

05/05/2020

.

Nội dung thông báo mời các bạn xem file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: 530 TB SKHCN.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1807

Tổng số lượt xem: 1963521