Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

24/04/2020

Số: 468 /SKHCN-VP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1772

Tổng số lượt xem: 1963505