Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

21/04/2020

Thực hiện Công văn số 680/SNV-CCVTLT ngày 10/4/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư, Sở Khoa và Công nghệ phổ biến, quán triệt Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở biết và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định này.

Mời các bạn xem nội dung file đính kèm toàn văn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Tài liệu đính kèm: ND - 30-CP.signed.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2196

Tổng số lượt xem: 1958431