Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2023

11/05/2022

Thực hiện Công văn số 3143/SHTT-NĐHT ngày 27/4/2022 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2023;

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (bắt đầu thực hiện năm 2023) thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý và nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (bắt đầu thực hiện năm 2023) thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Thuộc một trong các nội dung nêu tại mục IV của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ưu tiên đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực sau:

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, giống cây trồng mới.

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm, dịch vụ lợi thế, chủ lực của địa phương và các sản phẩm gắn với chương trình OCOP.

- Hỗ trợ quản lý, khai thác, phát triển hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

- Hỗ trợ khai thác, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đạt giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, cấp vùng, cấp Quốc gia.

- Rà soát, đánh giá thực trạng, hiệu quả bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương mang địa danh.

2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Phù hợp với mục tiêu và nội dung nêu tại Điều 1 Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ về đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chủ lực địa phương gắn với quản lý, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ.

3. Phiếu đề xuất nhiệm vụ (có biểu mẫu kèm theo) đề nghị gửi trước ngày 25/5/2022 về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

Số 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Trong quá trình đề xuất nhiệm vụ, nếu có vấn đề phát sinh cần trao đổi, hướng dẫn; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ:

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ (Ông Bùi Ngọc Trúc: ĐT 0981.149.617).

1. Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ cấp tỉnh

2. Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia

3. Công văn xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

4. Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030

5. Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu đính kèm: CONG VAN DE XUAT NHIEM VU KHCN CAP TINH, QUOC GIA THUOC CHUONG TRINH SHTT.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1954

Tổng số lượt xem: 1964064