Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn, phát triển một số loài hoa phù hợp với điều kiện sinh thái và thị trường tiêu thụ góp phần hình thành làng hoa chuyên canh tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi”

19/05/2022

Sáng ngày 19/5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn, phát triển một số loài hoa phù hợp với điều kiện sinh thái và thị trường tiêu thụ góp phần hình thành làng hoa chuyên canh tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi”, đơn vị đăng ký tuyển chọn là Viện Di truyền Nông nghiệp (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam), ThS. Nguyễn Viết Dũng đăng ký chủ nhiệm đề tài.

TS. Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng.

TS. Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng.

Mục tiêu của đề tài là ứng dụng khoa công nghệ để khai thác hợp lý lợi thế đại phương, cải thiện và phát triển nghề trồng hoa có giá trị gia tăng cao, tăng thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới tại vùng ven đô tỉnh Quảng Ngãi. Từ đó, đề tài sẽ đánh giá đúng hiện trạng và khả năng phát triển vùng hoa trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; cung cấp đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng vùng sản xuất hoa chuyên canh trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; xây dựng được một số mô hình trồng hoa thương phẩm, thu hoạch, bảo quản và liên kết tiêu thụ đạt hiệu quả kinh tế cao (thu nhập tăng 25-30% so với trồng hoa truyền thống).

ThS. Nguyễn Viết Dũng đăng ký chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh đề cương.

ThS. Nguyễn Viết Dũng đăng ký chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh đề cương.

Sản phẩm của đề tài là báo cáo thực trạng và khả năng phát triển vùng hoa tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi; tuyển chọn được các loài hoa phù hợp với điều kiện sinh thái và thị trường tại Quảng Ngãi, trong đó có từ 2-3 loài hoa mới có giá trị kinh tế cao; hoàn thiện và chuyển giao các hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nhân giống, kỹ thuật trồng, thu hoạch, bảo quản hoa sau thu hoạch; xây dựng được các mô hình sản xuất giống, trồng hoa thương phẩm (hoa cắt cành, hoa trồng chậu, hoa trồng thảm), thu hoạch, bảo quản, liên kết tiêu thụ sản phẩm (quy mô 1000m2/mô hình, thu nhập đem lại tăng 25-30% so với trồng hoa tuyền thống); đào tạo, tập huấn, phim tư liệu,…

Thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận, phản biện tuyển chọn tuyết minh đề cương.

Thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận, phản biện tuyển chọn tuyết minh đề cương.

Hội đồng đã xem xét, phân tích, cho ý kiến về hồ sơ đăng ký chủ trì và đánh giá dựa trên các nhóm tiêu chí, thang điểm theo quy định. Kết quả, hồ sơ trúng tuyển với số điểm là 72/100 điểm. Hội đồng đề nghị đơn vị trúng tuyển tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng và chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh đề cương gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện các bước tiếp theo.

Nguyễn Bình

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1820

Tổng số lượt xem: 1963484