Truy cập nội dung luôn

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022

11/05/2022 15:18    214

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1988/UBND-KGVX ngày 28/4/2022 về việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 và Hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 799/BKHCN-VP ngày 14/4/2022; ngày 06/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 555/KH-SKHCN nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ (KH&CN); tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới, sáng tạo; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực KH&CN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh Quảng Ngãi.

Với Chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; các nội dung, hình thức tuyên truyền như sau:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; các hoạt động KHCN &ĐMST trong giai đoạn 2022 - 2023.

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật KH&CN, vai trò của KH&CN và hoạt động KHCN&ĐMST thông qua các hình thức viết tin, bài trên các báo, trang thông tin điện tử, thực hiện đăng tải các phóng sự, phim tài liệu về KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát hành số đặc biệt chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam trên các báo, tạp chí, bản tin, tập san,… về KH&CN.

Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tản KHCN&ĐMST; các mục tiêu, định hướng lớn của Chiến lược/Chương trình quốc gia về KH&CN đến năm 2030; các chính sách KHCN&ĐMST nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển KT-XH.

Tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN nổi bật, các kết quả nghiên cứu KH&CN thuộc các chương trình KH&CN cấp quốc gia về phát triển tài sản trí tuệ, sản phẩm quốc gia, công nghệ cao, thị trường KH&CN, đổi mới công nghệ quốc gia, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhiệm vụ đẩy nhanh, phục hồi phát triển KT-XH của đất nước.

Giới thiệu về các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực hấp thụ, có năng lực đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, trình độ, kỹ năng nguồn nhân lực, đổi mới quy trình sản xuất và kinh doanh, triển khai chuyển đổi số, áp dụng mô hình kinh doanh mới phù hợp với quá trình đổi mới công nghệ để phục hồi doanh nghiệp sau đại dịch.

Tuyên truyền chương trình hoạt động KH&CN năm 2022 và kế hoạch phát triển KHCN&ĐMST tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025.

Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi thông qua Chuyên mục “Khoa học, công nghệ và đời sống”. Tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử thành phần của Sở và Bản tin KH&CN của Sở.

Theo Kế hoạch Giám đốc Sở yêu cầu các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022 được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển KHCN&ĐMST giai đoạn 2021-2025 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả

Tài liệu đính kèm: Ke hoach to chuc ngay KHCN 18-5 nam 2022.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 739

Tổng số lượt xem: 3658853