Truy cập nội dung luôn

Tọa đàm kế hoạch về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

24/01/2024 09:49    1030

Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chủ trì buổi tọa đàm.

Sáng ngày 23/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Tọa đàm kế hoạch về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi tọa đàm.

Tham gia buổi tọa đoàn có TS. Phan Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; GS.TS. Phạm Văn Toản – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; ông Võ Xuân Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; TS. Nguyễn Thanh Liêm – Trường Đại học Quy Nhơn; TS. Nguyễn Văn Mạnh – Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống và sản phẩm cây trồng miền Trung và đại diện Trung tâm giống tỉnh Quảng Ngãi; Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN; Chi cục Thú y tỉnh; BQL Khu Kinh tế Dung Quất, Trường Đại học Phạm Văn Đồng…

Theo Công văn số 2610/VP-KGVX ngày 18/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 21/03/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Mục tiêu Kế hoạch là tập trung phát triển ngành kinh tế kỹ thuật dựa vào công nghệ sinh học, phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh có nền công nghệ sinh học phát triển, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học tiên tiến trong khu vực các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Xây dựng ngành công nghiệp  sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GRDP của tỉnh.

Dự thảo Kế hoạch, đặt ra 3 mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với 05 giải pháp chủ yếu. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện góp ý hoàn thiện kế hoạch.

TS. Phan Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu đề dẫn xây dựng Kế hoạch.

TS. Phan Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu đề dẫn xây dựng Kế hoạch.

Phát biểu đề dẫn, TS. Phan Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết đây là một nội dung khá lớn, quan trọng trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp, Y tế, công nghiệp và môi trường. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Sở KH&CN cần tham khảo, trưng cầu ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài tỉnh để có cơ sở thực tiễn, khoa học góp ý làm sáng tỏ để Kế hoạch có tính khả thi. Đồng thời, mong muốn đội ngũ chuyên gia đầu ngành về CNSH, chuyên gia khoa học công nghệ đóng góp ý kiến, tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cũng như nguồn nhân lực, trang thiết bị và công tác đào tạo trong lĩnh vực này.

Các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp 20 tham luận phản biện, góp ý bổ sung nhằm hoàn thiện kế hoạch. Các đại biểu tại buổi tọa đàm cũng đã nêu ý kiến, nhấn mạnh việc tỉnh Quảng Ngãi cần nhìn nhận, đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh từ đó xác định được các nguồn lực để đầu tư, phát triển. Công tác thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến kích thích sự phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học cần được quan tâm.

GS. TS. Phạm Văn Toản - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trình bày tham luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch.

GS. TS. Phạm Văn Toản - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trình bày tham luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch.

TS. Nguyễn Thanh Liêm – Trường Đại học Quy Nhơn trình bày tham luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch

TS. Nguyễn Thanh Liêm – Trường Đại học Quy Nhơn trình bày tham luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch

Các chuyên gia, nhận định ngành công nghệ sinh học của tỉnh còn rất hạn chế, việc tỉnh Quảng Ngãi sớm quan tâm, chú trọng xây dựng kế hoạch này là rất đáng mừng, đáng hoan nghênh. Về vấn đề đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, các đại biểu hướng đến cần sự quan tâm của chính quyền, địa phương, các cơ quan chức năng vào hỗ trợ nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nhằm tiếp cận công nghệ mới. Qua đó hỗ trợ, phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học - công nghệ để nhanh chóng tiếp cận, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong thời gian đến.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận những ý kiến tư vấn, phản biện, góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học để tổng hợp giúp tham mưu tỉnh hoàn thiện kế hoạch.

Nguyễn Bình

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1565

Tổng số lượt xem: 4339557