Truy cập nội dung luôn

Về việc phối hợp tuyên truyền Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024

26/04/2024 07:58    117

Thực hiện Công văn số 633/SHTT-NĐHT ngày 04/3/2024 của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng trailer tuyên truyền Ngày SHTT thế giới với chủ đề Đổi mới sáng tạo - giải pháp phát triển bền vững.

Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị đăng tải trailer tuyên truyền Ngày SHTT thế giới lên Cổng thông tin điện tử, các kênh truyền thông trên mạng xã hội do quý cơ quan, đơn vị quản lý.  

(Trailer tuyên truyền ngày SHTT thế giới đăng tải trên cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi theo địa chỉ:

https://skh.quangngai.gov.vn/web/so-khoa-hoc-va-cong-nghe/xem-chi-tiet/-/asset_publisher//Content/trailer-tuyen-truyen-ngay-so-huu-tri-tue-the-gioi-nam-2024).

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ truyền thông.

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1218

Tổng số lượt xem: 4397582