Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp

Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp

15:16 14/06/2022

Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở KH&CN; Quyết định số 04/QĐ-SKHCN ngày 04/1/2022 của Giám đốc Sở KH&CN về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022. Theo chế độ thanh tra định kỳ, từ ngày 06/6/2022 đến ngày 17/6/2022, Thanh tra Sở KH&CN tiến hành 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh thiết bị điện, điện tử.

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng xăng dầu

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng xăng dầu

15:31 17/02/2022

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/02/2022 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 03/QĐ-TTraKHCN ngày 07/01/2022 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi về thanh tra tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu;

Điểu chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022

Điểu chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022

17:42 06/01/2022

Ngày 04 tháng 01 năm 2022, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký Quyết định số 04/QĐ-SKHCN về việc điểu chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong thực hiện Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot hàn tự động 6 bậc

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong thực hiện Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot hàn tự động 6 bậc

13:31 22/12/2021

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/12/2021 của Đoàn Thanh tra theo 268/QĐ-SKHCN ngày 05/11/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Ngày 17/12/2021, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kết luận thanh tra số 1821/KL-SKHCN về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong thực hiện Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot hàn tự động 6 bậc.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

17:28 14/12/2021

Ngày 14/12/2021, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký Quyết định số 301/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Kết luận thanh tra về đo lường, an toàn bức xạ

Kết luận thanh tra về đo lường, an toàn bức xạ

15:19 16/07/2021

Mời các bạn xem nội dung tại file đính kèm.
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

10:20 07/07/2021

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2191

Tổng số lượt xem: 1958469